ABAKAY

Bir Türk boyunun adı

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

ABAY

Hüner, beceri

TRCodeRooTeR 313 0 2020-11-14 08:48:04

ABREK

Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

TRCodeRooTeR 445 0 2020-11-14 08:48:04

ACAR

Becerikli, yetenekli

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

ACARALP

Cesur kişi, yiğit

TRCodeRooTeR 341 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBAY

Zengin, kuvvetli

TRCodeRooTeR 312 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBEY

Güçlü bey

TRCodeRooTeR 328 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBİKE

Güzel ve alımlı kadın

TRCodeRooTeR 554 0 2020-11-14 08:48:04

ACARER

Gözüpek erkek, yiğit er

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

ACARHATUN

Sevimli, güzel yüzlü kadın

TRCodeRooTeR 325 0 2020-11-14 08:48:04

ACARKAN

Atılgan, güçlü, kuvvetli

TRCodeRooTeR 295 0 2020-11-14 08:48:04

ACARÖZ

Özü güçlü, yiğit kimse

TRCodeRooTeR 543 0 2020-11-14 08:48:04

ACARSOY

Yiğit soy, güçlü soy

TRCodeRooTeR 332 0 2020-11-14 08:48:04

ACARTÜRK

Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

TRCodeRooTeR 495 0 2020-11-14 08:48:04

ACATAY

Güçlü tay

TRCodeRooTeR 319 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNAL

Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNALP

Dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 291 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNBÜKE

Çok güzel ve cana yakın

TRCodeRooTeR 531 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNER

Dünya eri, dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 292 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNGÜNEŞ

Dünyayı aydınlatan güneş

TRCodeRooTeR 537 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNSEVEN

Evreni seven, dünyayı seven

TRCodeRooTeR 324 0 2020-11-14 08:48:04

AÇA

Ana, analık

TRCodeRooTeR 496 0 2020-11-14 08:48:04

AÇALYA

Açelya

TRCodeRooTeR 608 0 2020-11-14 08:48:04

AÇANGÜL

Açılan gül çiçeği

TRCodeRooTeR 538 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKALIN

Alnı açık kimse, temiz kişi

TRCodeRooTeR 540 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKGÜN

Güneşli gün, bulutsuz gün

TRCodeRooTeR 527 0 2020-11-14 08:48:04

AÇILAY

Ayın şekilleri, yansıması

TRCodeRooTeR 505 0 2020-11-14 08:48:04

AÇILEL

Cömert, paylaşmasını bilen

TRCodeRooTeR 502 0 2020-11-14 08:48:04

ADACAN

Sevimli, cana yakın

TRCodeRooTeR 324 0 2020-11-14 08:48:04

ADAGÜL

Adada yetişen gül

TRCodeRooTeR 516 0 2020-11-14 08:48:04

ADAHAN

Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi

TRCodeRooTeR 310 0 2020-11-14 08:48:04

ADAL

İyi bir ün kazan, adın yayılsın

TRCodeRooTeR 359 0 2020-11-14 08:48:04

ADALAN

Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

ADALIR

Adlanır, ad alır, bilinir

TRCodeRooTeR 286 0 2020-11-14 08:48:04

ADANIR

Adı ünlenen kimse

TRCodeRooTeR 352 0 2020-11-14 08:48:04

ADAR

Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

TRCodeRooTeR 314 0 2020-11-14 08:48:04

ADAŞ

Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

TRCodeRooTeR 530 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜL

Adını gülden alan

TRCodeRooTeR 483 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜN

Adı aydınlık, gün gibi olan

TRCodeRooTeR 447 0 2020-11-14 08:48:04

ADISÖNMEZ

Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

TRCodeRooTeR 433 0 2020-11-14 08:48:04

ADIVAR

Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

TRCodeRooTeR 273 0 2020-11-14 08:48:04

ADLIĞ

Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

TRCodeRooTeR 461 0 2020-11-14 08:48:04

ADSAY

Moğol hakanlarından biri

TRCodeRooTeR 257 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞAR

Atak, uyumlu

TRCodeRooTeR 502 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞİN

Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi

TRCodeRooTeR 439 0 2020-11-14 08:48:04

AĞA

Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

TRCodeRooTeR 451 0 2020-11-14 08:48:04

AĞABAY

Ağa ve çok varsıl kimse

TRCodeRooTeR 465 0 2020-11-14 08:48:04

AĞAN

Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

TRCodeRooTeR 431 0 2020-11-14 08:48:04

AĞANER

Akanyıldız gibi güzel er, akaner

TRCodeRooTeR 472 0 2020-11-14 08:48:04

AĞARANTAN

Sabahın erken vakti, tan vakti

TRCodeRooTeR 437 0 2020-11-14 08:48:04

AĞÇELİK

Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

TRCodeRooTeR 469 0 2020-11-14 08:48:04

AĞER

Temiz kişi, temiz erkek, ak er

TRCodeRooTeR 442 0 2020-11-14 08:48:04

AĞIRTAŞ

Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

TRCodeRooTeR 440 0 2020-11-14 08:48:04

AHUCAN

Çok güzel dost

TRCodeRooTeR 284 0 2020-11-14 08:48:04

AHUEDA

Nazlı güzel

TRCodeRooTeR 309 0 2020-11-14 08:48:04

AHUELA

Çok güzel gözlü

TRCodeRooTeR 298 0 2020-11-14 08:48:04

AHUGÜL

Çok güzel

TRCodeRooTeR 533 0 2020-11-14 08:48:04

AHUGÜZAR

Becerikli güzel

TRCodeRooTeR 522 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNAZ

Nazlı güzel, nazenin

TRCodeRooTeR 308 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNİSA

Çok güzel kadın

TRCodeRooTeR 537 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNUR

Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

TRCodeRooTeR 312 0 2020-11-14 08:48:04

AHUSEL

Çoşkulu güzellik

TRCodeRooTeR 297 0 2020-11-14 08:48:04

AHUSES

Güzel sesli

TRCodeRooTeR 297 0 2020-11-14 08:48:04

AJDA

Filiz, sürgün, çok genç

TRCodeRooTeR 294 0 2020-11-14 08:48:04

AKA

Saygıdeğer kimse, ağa

TRCodeRooTeR 258 0 2020-11-14 08:48:04

AKABAY

Varlıklı kimse, ağa

TRCodeRooTeR 234 0 2020-11-14 08:48:04

AKABEY

Varlıklı kimse, ağa ve bey

TRCodeRooTeR 218 0 2020-11-14 08:48:04

AKAD

Doğru kişi

TRCodeRooTeR 241 0 2020-11-14 08:48:04

AKADLI

Adı ak, soyu temiz

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKAGÜNDÜZ

Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

TRCodeRooTeR 453 0 2020-11-14 08:48:04

AKAL

Akal

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKALAN

Ak alan, ak meydan, beyaz alan

TRCodeRooTeR 251 0 2020-11-14 08:48:04

AKALIN

Temiz alın, açık alın, ak alın

TRCodeRooTeR 237 0 2020-11-14 08:48:04

AKALP

Ak yiğit, temiz yiğit

TRCodeRooTeR 213 0 2020-11-14 08:48:04

AKAN

Akıp gitmekte olan

TRCodeRooTeR 233 0 2020-11-14 08:48:04

AKANER

Akıp giden yiğit

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKANSU

Akıp giden su

TRCodeRooTeR 241 0 2020-11-14 08:48:04

AKAR

Akmak eylemini yapar

TRCodeRooTeR 216 0 2020-11-14 08:48:04

AKARCA

Akıp giden su, akan su, akarsu

TRCodeRooTeR 250 0 2020-11-14 08:48:04

AKARÇAY

Akıp giden su, akıp giden çay

TRCodeRooTeR 436 0 2020-11-14 08:48:04

AKARSEL

Akıp giden sel

TRCodeRooTeR 250 0 2020-11-14 08:48:04

AKASOY

Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

TRCodeRooTeR 247 0 2020-11-14 08:48:04

AKATA

Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

TRCodeRooTeR 263 0 2020-11-14 08:48:04

AKATAY

Temiz ve herkesçe bilinen kimse

TRCodeRooTeR 235 0 2020-11-14 08:48:04

AKAY

Ayın en parlak hali

TRCodeRooTeR 275 0 2020-11-14 08:48:04

AKAYDIN

Aydınlık, temiz

TRCodeRooTeR 217 0 2020-11-14 08:48:04

AKBA

Sazlık, bataklık, ağba

TRCodeRooTeR 239 0 2020-11-14 08:48:04

AKBARAN

Ak güç

TRCodeRooTeR 238 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAŞ

Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

TRCodeRooTeR 427 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATU

Temiz ve güçlü

TRCodeRooTeR 246 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATUR

Namuslu ve yiğit

TRCodeRooTeR 232 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAY

Namuslu ve varsıl olan

TRCodeRooTeR 217 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAYAR

Namuslu, temiz ve yüce

TRCodeRooTeR 218 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEĞ

Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

TRCodeRooTeR 419 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEK

Namuslu ve varsıl

TRCodeRooTeR 227 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEL

Ak, beyaz, ile bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen bel sözcüğünden gelmektedir

TRCodeRooTeR 246 0 2020-11-14 08:48:04

AKBİLGE

Bilge, temiz bilge

TRCodeRooTeR 452 0 2020-11-14 08:48:04

AKBORA

Ak yel, ak fırtına

TRCodeRooTeR 237 0 2020-11-14 08:48:04

AKBUDAK

Ak renkli budak

TRCodeRooTeR 238 0 2020-11-14 08:48:04

AKBULUT

Beyaz bulut

TRCodeRooTeR 220 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.