ABAKAY

Bir Türk boyunun adı

TRCodeRooTeR 49 0 2020-11-14 08:48:04

ABAY

Hüner, beceri

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

ABREK

Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

TRCodeRooTeR 49 0 2020-11-14 08:48:04

ACAR

Becerikli, yetenekli

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

ACARALP

Cesur kişi, yiğit

TRCodeRooTeR 49 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBAY

Zengin, kuvvetli

TRCodeRooTeR 49 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBEY

Güçlü bey

TRCodeRooTeR 52 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBİKE

Güzel ve alımlı kadın

TRCodeRooTeR 66 0 2020-11-14 08:48:04

ACARER

Gözüpek erkek, yiğit er

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

ACARHATUN

Sevimli, güzel yüzlü kadın

TRCodeRooTeR 52 0 2020-11-14 08:48:04

ACARKAN

Atılgan, güçlü, kuvvetli

TRCodeRooTeR 47 0 2020-11-14 08:48:04

ACARÖZ

Özü güçlü, yiğit kimse

TRCodeRooTeR 56 0 2020-11-14 08:48:04

ACARSOY

Yiğit soy, güçlü soy

TRCodeRooTeR 54 0 2020-11-14 08:48:04

ACARTÜRK

Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

TRCodeRooTeR 58 0 2020-11-14 08:48:04

ACATAY

Güçlü tay

TRCodeRooTeR 48 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNAL

Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNALP

Dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNBÜKE

Çok güzel ve cana yakın

TRCodeRooTeR 68 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNER

Dünya eri, dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNGÜNEŞ

Dünyayı aydınlatan güneş

TRCodeRooTeR 68 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNSEVEN

Evreni seven, dünyayı seven

TRCodeRooTeR 49 0 2020-11-14 08:48:04

AÇA

Ana, analık

TRCodeRooTeR 68 0 2020-11-14 08:48:04

AÇALYA

Açelya

TRCodeRooTeR 71 0 2020-11-14 08:48:04

AÇANGÜL

Açılan gül çiçeği

TRCodeRooTeR 63 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKALIN

Alnı açık kimse, temiz kişi

TRCodeRooTeR 57 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKGÜN

Güneşli gün, bulutsuz gün

TRCodeRooTeR 65 0 2020-11-14 08:48:04

AÇILAY

Ayın şekilleri, yansıması

TRCodeRooTeR 69 0 2020-11-14 08:48:04

AÇILEL

Cömert, paylaşmasını bilen

TRCodeRooTeR 67 0 2020-11-14 08:48:04

ADACAN

Sevimli, cana yakın

TRCodeRooTeR 49 0 2020-11-14 08:48:04

ADAGÜL

Adada yetişen gül

TRCodeRooTeR 63 0 2020-11-14 08:48:04

ADAHAN

Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

ADAL

İyi bir ün kazan, adın yayılsın

TRCodeRooTeR 47 0 2020-11-14 08:48:04

ADALAN

Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

TRCodeRooTeR 47 0 2020-11-14 08:48:04

ADALIR

Adlanır, ad alır, bilinir

TRCodeRooTeR 42 0 2020-11-14 08:48:04

ADANIR

Adı ünlenen kimse

TRCodeRooTeR 81 0 2020-11-14 08:48:04

ADAR

Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

ADAŞ

Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

TRCodeRooTeR 54 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜL

Adını gülden alan

TRCodeRooTeR 59 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜN

Adı aydınlık, gün gibi olan

TRCodeRooTeR 50 0 2020-11-14 08:48:04

ADISÖNMEZ

Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

TRCodeRooTeR 50 0 2020-11-14 08:48:04

ADIVAR

Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

ADLIĞ

Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

TRCodeRooTeR 54 0 2020-11-14 08:48:04

ADSAY

Moğol hakanlarından biri

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞAR

Atak, uyumlu

TRCodeRooTeR 56 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞİN

Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi

TRCodeRooTeR 52 0 2020-11-14 08:48:04

AĞA

Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

TRCodeRooTeR 58 0 2020-11-14 08:48:04

AĞABAY

Ağa ve çok varsıl kimse

TRCodeRooTeR 54 0 2020-11-14 08:48:04

AĞAN

Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

TRCodeRooTeR 54 0 2020-11-14 08:48:04

AĞANER

Akanyıldız gibi güzel er, akaner

TRCodeRooTeR 55 0 2020-11-14 08:48:04

AĞARANTAN

Sabahın erken vakti, tan vakti

TRCodeRooTeR 60 0 2020-11-14 08:48:04

AĞÇELİK

Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

TRCodeRooTeR 62 0 2020-11-14 08:48:04

AĞER

Temiz kişi, temiz erkek, ak er

TRCodeRooTeR 60 0 2020-11-14 08:48:04

AĞIRTAŞ

Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

TRCodeRooTeR 60 0 2020-11-14 08:48:04

AHUCAN

Çok güzel dost

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

AHUEDA

Nazlı güzel

TRCodeRooTeR 53 0 2020-11-14 08:48:04

AHUELA

Çok güzel gözlü

TRCodeRooTeR 45 0 2020-11-14 08:48:04

AHUGÜL

Çok güzel

TRCodeRooTeR 64 0 2020-11-14 08:48:04

AHUGÜZAR

Becerikli güzel

TRCodeRooTeR 62 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNAZ

Nazlı güzel, nazenin

TRCodeRooTeR 47 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNİSA

Çok güzel kadın

TRCodeRooTeR 64 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNUR

Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

AHUSEL

Çoşkulu güzellik

TRCodeRooTeR 48 0 2020-11-14 08:48:04

AHUSES

Güzel sesli

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

AJDA

Filiz, sürgün, çok genç

TRCodeRooTeR 47 0 2020-11-14 08:48:04

AKA

Saygıdeğer kimse, ağa

TRCodeRooTeR 39 0 2020-11-14 08:48:04

AKABAY

Varlıklı kimse, ağa

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

AKABEY

Varlıklı kimse, ağa ve bey

TRCodeRooTeR 39 0 2020-11-14 08:48:04

AKAD

Doğru kişi

TRCodeRooTeR 44 0 2020-11-14 08:48:04

AKADLI

Adı ak, soyu temiz

TRCodeRooTeR 42 0 2020-11-14 08:48:04

AKAGÜNDÜZ

Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

TRCodeRooTeR 55 0 2020-11-14 08:48:04

AKAL

Akal

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

AKALAN

Ak alan, ak meydan, beyaz alan

TRCodeRooTeR 42 0 2020-11-14 08:48:04

AKALIN

Temiz alın, açık alın, ak alın

TRCodeRooTeR 39 0 2020-11-14 08:48:04

AKALP

Ak yiğit, temiz yiğit

TRCodeRooTeR 41 0 2020-11-14 08:48:04

AKAN

Akıp gitmekte olan

TRCodeRooTeR 38 0 2020-11-14 08:48:04

AKANER

Akıp giden yiğit

TRCodeRooTeR 39 0 2020-11-14 08:48:04

AKANSU

Akıp giden su

TRCodeRooTeR 41 0 2020-11-14 08:48:04

AKAR

Akmak eylemini yapar

TRCodeRooTeR 38 0 2020-11-14 08:48:04

AKARCA

Akıp giden su, akan su, akarsu

TRCodeRooTeR 41 0 2020-11-14 08:48:04

AKARÇAY

Akıp giden su, akıp giden çay

TRCodeRooTeR 54 0 2020-11-14 08:48:04

AKARSEL

Akıp giden sel

TRCodeRooTeR 36 0 2020-11-14 08:48:04

AKASOY

Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

TRCodeRooTeR 37 0 2020-11-14 08:48:04

AKATA

Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

TRCodeRooTeR 37 0 2020-11-14 08:48:04

AKATAY

Temiz ve herkesçe bilinen kimse

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

AKAY

Ayın en parlak hali

TRCodeRooTeR 46 0 2020-11-14 08:48:04

AKAYDIN

Aydınlık, temiz

TRCodeRooTeR 35 0 2020-11-14 08:48:04

AKBA

Sazlık, bataklık, ağba

TRCodeRooTeR 41 0 2020-11-14 08:48:04

AKBARAN

Ak güç

TRCodeRooTeR 37 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAŞ

Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATU

Temiz ve güçlü

TRCodeRooTeR 43 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATUR

Namuslu ve yiğit

TRCodeRooTeR 39 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAY

Namuslu ve varsıl olan

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAYAR

Namuslu, temiz ve yüce

TRCodeRooTeR 38 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEĞ

Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

TRCodeRooTeR 53 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEK

Namuslu ve varsıl

TRCodeRooTeR 40 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEL

Ak, beyaz, ile bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen bel sözcüğünden gelmektedir

TRCodeRooTeR 38 0 2020-11-14 08:48:04

AKBİLGE

Bilge, temiz bilge

TRCodeRooTeR 51 0 2020-11-14 08:48:04

AKBORA

Ak yel, ak fırtına

TRCodeRooTeR 43 0 2020-11-14 08:48:04

AKBUDAK

Ak renkli budak

TRCodeRooTeR 35 0 2020-11-14 08:48:04

AKBULUT

Beyaz bulut

TRCodeRooTeR 37 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.