ABAKAY

Bir Türk boyunun adı

TRCodeRooTeR 496 0 2020-11-14 08:48:04

ABAY

Hüner, beceri

TRCodeRooTeR 488 0 2020-11-14 08:48:04

ABBAS

Aslan, çatık kaşlı kimse

TRCodeRooTeR 490 0 2020-11-14 08:48:04

ABDULHAMİT

Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah ın kulu

TRCodeRooTeR 788 0 2020-11-14 08:48:04

ABDULLAH

Allah ın kulu. Peygamber (s.a.s) in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır

TRCodeRooTeR 502 0 2020-11-14 08:48:04

ABDURRAHMAN

Rahman ın kulu

TRCodeRooTeR 453 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜLKADİR

Her şeye gücü ve sözü yeten

TRCodeRooTeR 729 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜLREZZAK

Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

TRCodeRooTeR 761 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜRREZZAK

Rızkı bol olan insan

TRCodeRooTeR 766 0 2020-11-14 08:48:04

ABER

Hz. nuh un erkek torununun adı

TRCodeRooTeR 505 0 2020-11-14 08:48:04

ABİDE

Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır

TRCodeRooTeR 777 0 2020-11-14 08:48:04

ABİDİN

Dua eden, duacı

TRCodeRooTeR 745 0 2020-11-14 08:48:04

ABREK

Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

TRCodeRooTeR 981 0 2020-11-14 08:48:04

ABUZER

Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli

TRCodeRooTeR 504 0 2020-11-14 08:48:04

ACAR

Becerikli, yetenekli

TRCodeRooTeR 507 0 2020-11-14 08:48:04

ACARALP

Cesur kişi, yiğit

TRCodeRooTeR 485 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBAY

Zengin, kuvvetli

TRCodeRooTeR 494 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBEY

Güçlü bey

TRCodeRooTeR 468 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBİKE

Güzel ve alımlı kadın

TRCodeRooTeR 783 0 2020-11-14 08:48:04

ACARER

Gözüpek erkek, yiğit er

TRCodeRooTeR 500 0 2020-11-14 08:48:04

ACARHATUN

Sevimli, güzel yüzlü kadın

TRCodeRooTeR 463 0 2020-11-14 08:48:04

ACARKAN

Atılgan, güçlü, kuvvetli

TRCodeRooTeR 428 0 2020-11-14 08:48:04

ACARÖZ

Özü güçlü, yiğit kimse

TRCodeRooTeR 712 0 2020-11-14 08:48:04

ACARSOY

Yiğit soy, güçlü soy

TRCodeRooTeR 470 0 2020-11-14 08:48:04

ACARTÜRK

Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

TRCodeRooTeR 677 0 2020-11-14 08:48:04

ACATAY

Güçlü tay

TRCodeRooTeR 456 0 2020-11-14 08:48:04

ACUN

Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

TRCodeRooTeR 493 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNAL

Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

TRCodeRooTeR 471 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNALP

Dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 425 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNBÜKE

Çok güzel ve cana yakın

TRCodeRooTeR 718 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNER

Dünya eri, dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 465 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNGÜNEŞ

Dünyayı aydınlatan güneş

TRCodeRooTeR 751 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNSEVEN

Evreni seven, dünyayı seven

TRCodeRooTeR 473 0 2020-11-14 08:48:04

AÇA

Ana, analık

TRCodeRooTeR 706 0 2020-11-14 08:48:04

AÇALYA

Açelya

TRCodeRooTeR 810 0 2020-11-14 08:48:04

AÇANAY

Ay gibi ışık saçan

TRCodeRooTeR 1014 0 2020-11-14 08:48:04

AÇANGÜL

Açılan gül çiçeği

TRCodeRooTeR 719 0 2020-11-14 08:48:04

AÇELYA

Fundagillerden kokusuz ama güzel renkli çiçek

TRCodeRooTeR 725 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKALIN

Alnı açık kimse, temiz kişi

TRCodeRooTeR 774 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKGÜN

Güneşli gün, bulutsuz gün

TRCodeRooTeR 774 0 2020-11-14 08:48:04

AÇILAY

Ayın şekilleri, yansıması

TRCodeRooTeR 726 0 2020-11-14 08:48:04

AÇILEL

Cömert, paylaşmasını bilen

TRCodeRooTeR 735 0 2020-11-14 08:48:04

ADACAN

Sevimli, cana yakın

TRCodeRooTeR 496 0 2020-11-14 08:48:04

ADAGÜL

Adada yetişen gül

TRCodeRooTeR 706 0 2020-11-14 08:48:04

ADAHAN

Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi

TRCodeRooTeR 482 0 2020-11-14 08:48:04

ADAL

İyi bir ün kazan, adın yayılsın

TRCodeRooTeR 502 0 2020-11-14 08:48:04

ADALAN

Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

TRCodeRooTeR 460 0 2020-11-14 08:48:04

ADALET

Hak ve hukuku uygunluk, hakkı gözetmek

TRCodeRooTeR 491 0 2020-11-14 08:48:04

ADALIR

Adlanır, ad alır, bilinir

TRCodeRooTeR 464 0 2020-11-14 08:48:04

ADANIR

Adı ünlenen kimse

TRCodeRooTeR 525 0 2020-11-14 08:48:04

ADAR

Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

TRCodeRooTeR 465 0 2020-11-14 08:48:04

ADAŞ

Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

TRCodeRooTeR 724 0 2020-11-14 08:48:04

ADEM

İyi, temiz insan

TRCodeRooTeR 476 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜL

Adını gülden alan

TRCodeRooTeR 705 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜN

Adı aydınlık, gün gibi olan

TRCodeRooTeR 633 0 2020-11-14 08:48:04

ADISÖNMEZ

Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

TRCodeRooTeR 651 0 2020-11-14 08:48:04

ADIVAR

Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

TRCodeRooTeR 415 0 2020-11-14 08:48:04

ADİL

Adaletli

TRCodeRooTeR 700 0 2020-11-14 08:48:04

ADİLE

Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan

TRCodeRooTeR 716 0 2020-11-14 08:48:04

ADİN

Cennet

TRCodeRooTeR 748 0 2020-11-14 08:48:04

ADLIĞ

Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

TRCodeRooTeR 682 0 2020-11-14 08:48:04

ADNAN

Eski Türk isimlerinden, iki gökyüzü, iki cennet anlamında

TRCodeRooTeR 444 0 2020-11-14 08:48:04

ADSAY

Moğol hakanlarından biri

TRCodeRooTeR 434 0 2020-11-14 08:48:04

ADUŞAN

Ateş, alev

TRCodeRooTeR 694 0 2020-11-14 08:48:04

AFET

Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

TRCodeRooTeR 539 0 2020-11-14 08:48:04

AFFAN

Kendini kötülüklerden uzak tutan

TRCodeRooTeR 447 0 2020-11-14 08:48:04

AFİFE

Namuslu, iffetli, temiz ve dürüşt

TRCodeRooTeR 685 0 2020-11-14 08:48:04

AFİTAP

Güneş, çok güzel, parlak yüzlü kadın

TRCodeRooTeR 697 0 2020-11-14 08:48:04

AFRİN

Suriye de bir şehir

TRCodeRooTeR 726 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞAR

Atak, uyumlu

TRCodeRooTeR 723 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞİN

Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi

TRCodeRooTeR 621 0 2020-11-14 08:48:04

AGAH

Bilgili, uyanık

TRCodeRooTeR 451 0 2020-11-14 08:48:04

AĞA

Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

TRCodeRooTeR 679 0 2020-11-14 08:48:04

AĞABAY

Ağa ve çok varsıl kimse

TRCodeRooTeR 696 0 2020-11-14 08:48:04

AĞAN

Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

TRCodeRooTeR 658 0 2020-11-14 08:48:04

AĞANER

Akanyıldız gibi güzel er, akaner

TRCodeRooTeR 692 0 2020-11-14 08:48:04

AĞARANTAN

Sabahın erken vakti, tan vakti

TRCodeRooTeR 617 0 2020-11-14 08:48:04

AĞÇELİK

Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

TRCodeRooTeR 644 0 2020-11-14 08:48:04

AĞER

Temiz kişi, temiz erkek, ak er

TRCodeRooTeR 612 0 2020-11-14 08:48:04

AĞIRTAŞ

Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

TRCodeRooTeR 626 0 2020-11-14 08:48:04

AHENK

Uyum

TRCodeRooTeR 443 0 2020-11-14 08:48:04

AHMED

Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur an-ı Kerim de Saf suresinin 2. ayetinde

TRCodeRooTeR 440 0 2020-11-14 08:48:04

AHMET

Övgüye değer

TRCodeRooTeR 447 0 2020-11-14 08:48:04

AHSEN

Çok güzel, en güzel

TRCodeRooTeR 493 0 2020-11-14 08:48:04

AHU

Ceylan, karaca, güzel-ince-zarif kadın

TRCodeRooTeR 442 0 2020-11-14 08:48:04

AHUCAN

Çok güzel dost

TRCodeRooTeR 456 0 2020-11-14 08:48:04

AHUEDA

Nazlı güzel

TRCodeRooTeR 511 0 2020-11-14 08:48:04

AHUELA

Çok güzel gözlü

TRCodeRooTeR 494 0 2020-11-14 08:48:04

AHUGÜL

Çok güzel

TRCodeRooTeR 760 0 2020-11-14 08:48:04

AHUGÜZAR

Becerikli güzel

TRCodeRooTeR 711 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNAZ

Nazlı güzel, nazenin

TRCodeRooTeR 452 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNİSA

Çok güzel kadın

TRCodeRooTeR 807 0 2020-11-14 08:48:04

AHUNUR

Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan

TRCodeRooTeR 494 0 2020-11-14 08:48:04

AHUSEL

Çoşkulu güzellik

TRCodeRooTeR 497 0 2020-11-14 08:48:04

AHUSES

Güzel sesli

TRCodeRooTeR 435 0 2020-11-14 08:48:04

AJDA

Filiz, sürgün, çok genç

TRCodeRooTeR 471 0 2020-11-14 08:48:04

AJLAN

Hızlı, çabuk, telaşlı

TRCodeRooTeR 526 0 2020-11-14 08:48:04

AKA

Saygıdeğer kimse, ağa

TRCodeRooTeR 430 0 2020-11-14 08:48:04

AKABAY

Varlıklı kimse, ağa

TRCodeRooTeR 361 0 2020-11-14 08:48:04

AKABEY

Varlıklı kimse, ağa ve bey

TRCodeRooTeR 340 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.