ABCÇDEFGH I  İ JKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

y Harfiyle Başlayan İsimler;


YAFES

Hz. Nuh un üçüncü oğludur

TRCodeRooTeR 172 0 2020-11-14 08:48:04

YAĞIZ

Yiğit; esmer

TRCodeRooTeR 256 0 2020-11-14 08:48:04

YAĞIZALP

Esmer, yiğit, karayağız yiğit

TRCodeRooTeR 223 0 2020-11-14 08:48:04

YAĞIZER

Esmer, yiğit, karayağız yiğit

TRCodeRooTeR 252 0 2020-11-14 08:48:04

YAĞIZTAY

Esmer, yiğit genç

TRCodeRooTeR 235 0 2020-11-14 08:48:04

YAĞIZTEKİN

Esmer ve biricik

TRCodeRooTeR 332 0 2020-11-14 08:48:04

YAĞMUR

Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları

TRCodeRooTeR 364 0 2020-11-14 08:48:04

YAHYA

Allah lütufkardır anlamında

TRCodeRooTeR 170 0 2020-11-14 08:48:04

YAKIN

Uzak olmayan

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

YAKUP

Bir Peygamber adı

TRCodeRooTeR 213 0 2020-11-14 08:48:04

YAKUT

Pembe veya erguvan tonlarıyla karışık koyu kırmızı renkte, saydam olan değerli bir süs taşı

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

YALAZ

Alev

TRCodeRooTeR 151 0 2020-11-14 08:48:04

YALAZALP

Yalım gibi yiğit

TRCodeRooTeR 134 0 2020-11-14 08:48:04

YALÇIN

Sarp, sert, düz olmayan

TRCodeRooTeR 299 0 2020-11-14 08:48:04

YALÇINER

Sarp yiğit

TRCodeRooTeR 328 0 2020-11-14 08:48:04

YALÇINKAYA

Çıkılması güç, dik, büyük ve kaygan kaya

TRCodeRooTeR 306 0 2020-11-14 08:48:04

YALDIZ

Eşyaya aytın veya gümüş görüntüsü vermek için kullanılan sıvı veya yaprak durumundaki madde, göz boyama

TRCodeRooTeR 146 0 2020-11-14 08:48:04

YALGI

Büyü, sihir; yalnız

TRCodeRooTeR 135 0 2020-11-14 08:48:04

YALGIN

Serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek

TRCodeRooTeR 127 0 2020-11-14 08:48:04

YALIM

Alev, ateş

TRCodeRooTeR 108 0 2020-11-14 08:48:04

YALIN

Sade, çıplak, katışıksız

TRCodeRooTeR 111 0 2020-11-14 08:48:04

YALINALP

Gösterişsiz kahraman

TRCodeRooTeR 127 0 2020-11-14 08:48:04

YALINAY

Bulutsuz gecedeki ay

TRCodeRooTeR 122 0 2020-11-14 08:48:04

YALINÇ

İçine başka bir şey karıştırılmamış, saf

TRCodeRooTeR 280 0 2020-11-14 08:48:04

YALKIN

Yalnız, tek başına; ince, zayıf

TRCodeRooTeR 126 0 2020-11-14 08:48:04

YALMAN

Dik, sert, eğik; kesici alet ucu

TRCodeRooTeR 124 0 2020-11-14 08:48:04

YALTIRAY

Parlak ışık saçan ay

TRCodeRooTeR 122 0 2020-11-14 08:48:04

YALVAÇ

Peygamber gibi

TRCodeRooTeR 293 0 2020-11-14 08:48:04

YAMAN

Şiddetli, öfkeli, cesur, korkutan

TRCodeRooTeR 130 0 2020-11-14 08:48:04

YAMANER

İşbilir yiğit, becerikli yiğit

TRCodeRooTeR 131 0 2020-11-14 08:48:04

YAMANÖZ

Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse

TRCodeRooTeR 304 0 2020-11-14 08:48:04

YAMANSOY

İşbilir bir soydan gelen

TRCodeRooTeR 126 0 2020-11-14 08:48:04

YAPRAK

Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm

TRCodeRooTeR 121 0 2020-11-14 08:48:04

YAREN

Dost, arkadaş

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

YASEMİN

Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki

TRCodeRooTeR 312 0 2020-11-14 08:48:04

YASER

Varlık, zenginlik

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

YASİN

Kuran-ı Kerimde bir surenin adı

TRCodeRooTeR 222 0 2020-11-14 08:48:04

YASİR

Sol tarafa giden

TRCodeRooTeR 239 0 2020-11-14 08:48:04

YAŞAM

Hayat

TRCodeRooTeR 308 0 2020-11-14 08:48:04

YAVER

Emir subayı

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

YAVUZ

İyi, güzel, iyi huylu

TRCodeRooTeR 123 0 2020-11-14 08:48:04

YAVUZALP

Korkusuz yiğit, yaman yiğit

TRCodeRooTeR 142 0 2020-11-14 08:48:04

YAVUZCAN

Yürekli, korkusuz kimse

TRCodeRooTeR 122 0 2020-11-14 08:48:04

YAVUZER

Korkusuz yiğit, yaman yiğit

TRCodeRooTeR 118 0 2020-11-14 08:48:04

YAVUZHAN

Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar

TRCodeRooTeR 134 0 2020-11-14 08:48:04

YAVUZSOY

Korkusuz soydan gelen kimse

TRCodeRooTeR 133 0 2020-11-14 08:48:04

YAZGAN

Yazar, yazan

TRCodeRooTeR 147 0 2020-11-14 08:48:04

YEKBUN

Tek olmak, birleşmek

TRCodeRooTeR 148 0 2020-11-14 08:48:04

YELDA

Uzun, yılın en uzun gecesi

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

YELER

Rüzgar gibi yiğit

TRCodeRooTeR 120 0 2020-11-14 08:48:04

YELİZ

Ferah yer, aydınlık, havadar

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

YELTEKİN

Rüzgar gibi ve tek olan

TRCodeRooTeR 344 0 2020-11-14 08:48:04

YENAL

Galip gelme

TRCodeRooTeR 122 0 2020-11-14 08:48:04

YENGİ

Üstün gelme, yenme, utku, zafer

TRCodeRooTeR 317 0 2020-11-14 08:48:04

YEŞİM

Açık yeşil ve pembe renkli kolay işlenen değerli bir taş

TRCodeRooTeR 301 0 2020-11-14 08:48:04

YETER

Yeterli, kafi

TRCodeRooTeR 140 0 2020-11-14 08:48:04

YETİŞ

Zor zamanların insanı

TRCodeRooTeR 309 0 2020-11-14 08:48:04

YETKİN

Becerili, olgun

TRCodeRooTeR 323 0 2020-11-14 08:48:04

YETKİNER

Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit

TRCodeRooTeR 312 0 2020-11-14 08:48:04

YILDANUR

Nurlu yıl, şanslı yıl

TRCodeRooTeR 125 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIR

Işıklı , parlak

TRCodeRooTeR 115 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIRALP

Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

TRCodeRooTeR 114 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIRAY

Parlayan ay

TRCodeRooTeR 129 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIRER

Korkutan yiğit, yıldıran yiğit

TRCodeRooTeR 163 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIRIM

Işıklı ve sesli bir doğa olayı

TRCodeRooTeR 124 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIZ

Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri

TRCodeRooTeR 116 0 2020-11-14 08:48:04

YILDIZHAN

Güçlü şans

TRCodeRooTeR 135 0 2020-11-14 08:48:04

YILMAZ

Vazgeçmeyen kişi, kararlı

TRCodeRooTeR 134 0 2020-11-14 08:48:04

YİĞİT

Cesur, savaşçı

TRCodeRooTeR 216 0 2020-11-14 08:48:04

YİĞİTALP

Yiğitler yiğidi, erler eri

TRCodeRooTeR 231 0 2020-11-14 08:48:04

YİĞİTCAN

Güçlü ve yürekli kimse

TRCodeRooTeR 218 0 2020-11-14 08:48:04

YİĞİTEFE

Cesur, yürekli

TRCodeRooTeR 222 0 2020-11-14 08:48:04

YİĞİTER

Güçlü ve yürekli erkek

TRCodeRooTeR 226 0 2020-11-14 08:48:04

YİĞİTHAN

Yiğit, cesur hakan

TRCodeRooTeR 218 0 2020-11-14 08:48:04

YOLAÇ

Çığır açma

TRCodeRooTeR 226 0 2020-11-14 08:48:04

YOLDAŞ

Aynı yoldan giden, arkadaş

TRCodeRooTeR 207 0 2020-11-14 08:48:04

YONCA

Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin genel adı

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

YOSMA

Genç, güzel, güzelliğiyle baştan çıkaran

TRCodeRooTeR 124 0 2020-11-14 08:48:04

YOSUN

Tatlı bitkilerin karada ve suda yetişen ilkel yapılı örneklerine verilen ortak ad

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

YÖNDER

Yön gösteren, önder

TRCodeRooTeR 231 0 2020-11-14 08:48:04

YÖRE

Bir bölgenin belli yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü

TRCodeRooTeR 223 0 2020-11-14 08:48:04

YÖRÜK

Göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse

TRCodeRooTeR 223 0 2020-11-14 08:48:04

YUDUM

Bir içimlik sıvı

TRCodeRooTeR 131 0 2020-11-14 08:48:04

YULA

Meşale, ışık

TRCodeRooTeR 130 0 2020-11-14 08:48:04

YUNA

Yıkanmış, temiz, pak

TRCodeRooTeR 143 0 2020-11-14 08:48:04

YUNAR

Temiz kişi, temizlik yapan kadın

TRCodeRooTeR 173 0 2020-11-14 08:48:04

YUNUS

Bir peygamber adı; bir memeli canlı

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

YURDAER

Yurtsever, kahraman

TRCodeRooTeR 130 0 2020-11-14 08:48:04

YURDAGÜL

Ülkesini gül gibi güzel gören

TRCodeRooTeR 230 0 2020-11-14 08:48:04

YURDAHAN

Yurda kağan olan kimse

TRCodeRooTeR 124 0 2020-11-14 08:48:04

YURDAIŞIK

Yurda ışık olan kimse

TRCodeRooTeR 219 0 2020-11-14 08:48:04

YURDAL

Kendine yurt edinme

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

YURDUM

Vatanım, ülkem

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

YURDUN

Yurda ait olan

TRCodeRooTeR 125 0 2020-11-14 08:48:04

YURTSEVİN

Vatanı ile sevinen

TRCodeRooTeR 239 0 2020-11-14 08:48:04

YUSUF

Yakışıklı, güzel

TRCodeRooTeR 130 0 2020-11-14 08:48:04

YUSUF EFDAL

Yakışıklı, güzel, daha üstün, erdemli

TRCodeRooTeR 132 0 2020-11-14 08:48:04

YÜCEALP

Büyük, ulaşılmaz ve ulu yiğit

TRCodeRooTeR 246 0 2020-11-14 08:48:04

YÜCEER

Ulu yiğit, ulaşılmaz yiğit

TRCodeRooTeR 229 0 2020-11-14 08:48:04

YÜCENUR

Nurlu, uğurlu kişi

TRCodeRooTeR 225 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.