ABCÇDEFGH I  İ JKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

o Harfiyle Başlayan İsimler;


OBEN

Erkek deve, o benim

TRCodeRooTeR 418 0 2020-11-14 08:48:04

OBUZ

Su gözesi, göze kaynak

TRCodeRooTeR 451 0 2020-11-14 08:48:04

ODANA

Kırgız ve Kaşgar Türkleri nde dişi peri

TRCodeRooTeR 420 0 2020-11-14 08:48:04

ODER

Ateş gibi canlı, hareketli

TRCodeRooTeR 452 0 2020-11-14 08:48:04

ODGÜL

Ateş gülü

TRCodeRooTeR 658 0 2020-11-14 08:48:04

ODHAN

Ateş kağan, ateş han

TRCodeRooTeR 469 0 2020-11-14 08:48:04

ODİL

O tatlı dil, o tatlı gönül

TRCodeRooTeR 687 0 2020-11-14 08:48:04

ODKAN

Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan

TRCodeRooTeR 462 0 2020-11-14 08:48:04

OGAN

Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit

TRCodeRooTeR 431 0 2020-11-14 08:48:04

OGANER

Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

TRCodeRooTeR 347 0 2020-11-14 08:48:04

OGANSOY

Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

TRCodeRooTeR 368 0 2020-11-14 08:48:04

OGÜL

Gül gibi güzel

TRCodeRooTeR 719 0 2020-11-14 08:48:04

OĞANALP

Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit

TRCodeRooTeR 679 0 2020-11-14 08:48:04

OĞULBAL

Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal

TRCodeRooTeR 686 0 2020-11-14 08:48:04

OĞULCAN

Can oğul

TRCodeRooTeR 665 0 2020-11-14 08:48:04

OĞULTAN

Tan vakti

TRCodeRooTeR 676 0 2020-11-14 08:48:04

OĞULTEKİN

Biricik oğul, şehzade

TRCodeRooTeR 641 0 2020-11-14 08:48:04

OĞULTÜRK

Türk oğlu

TRCodeRooTeR 669 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUR

İçten dost, samimi

TRCodeRooTeR 682 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUZ

Gürbüz, delikanlı, temiz yaratılmış, iyi, doğru

TRCodeRooTeR 602 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUZALP

Güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit

TRCodeRooTeR 711 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUZER

Sağlam yiğit, dost yiğit

TRCodeRooTeR 695 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUZHAN

Oğuzların başı

TRCodeRooTeR 645 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUZKAN

Hükümdar soyundan gelen

TRCodeRooTeR 632 0 2020-11-14 08:48:04

OĞUZMAN

Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse

TRCodeRooTeR 598 0 2020-11-14 08:48:04

OKAN

Akıllı, anlayışlı, öğrenen

TRCodeRooTeR 390 0 2020-11-14 08:48:04

OKANAY

Güçlü Ay, yiğit, Güneş ve Ay

TRCodeRooTeR 405 0 2020-11-14 08:48:04

OKANSOY

Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu

TRCodeRooTeR 417 0 2020-11-14 08:48:04

OKAY

Beğeni, Satürn gezegeni

TRCodeRooTeR 329 0 2020-11-14 08:48:04

OKAYER

Ok gibi doğru, Ay gibi yiğit

TRCodeRooTeR 384 0 2020-11-14 08:48:04

OKAYGÜN

Ok gibi doğru, Ay gibi güzel, Güneş gibi yakıcı kimse

TRCodeRooTeR 656 0 2020-11-14 08:48:04

OKBAY

Ok gibi doğru ve varsıl kimse

TRCodeRooTeR 334 0 2020-11-14 08:48:04

OKCAN

Ok gibi doğru can

TRCodeRooTeR 380 0 2020-11-14 08:48:04

OKDEMİR

Demirden yapılmış ok

TRCodeRooTeR 624 0 2020-11-14 08:48:04

OKGÜÇ

Ok gibi doğru ve güçlü

TRCodeRooTeR 669 0 2020-11-14 08:48:04

OKMAN

Okçu, ok atan kimse

TRCodeRooTeR 353 0 2020-11-14 08:48:04

OKSAL

Oka ilişkin

TRCodeRooTeR 371 0 2020-11-14 08:48:04

OKSU

Hızlı akan su

TRCodeRooTeR 359 0 2020-11-14 08:48:04

OKŞAN

Sevil, şefkat gör

TRCodeRooTeR 699 0 2020-11-14 08:48:04

OKTAN

Ok kadar hızlı

TRCodeRooTeR 390 0 2020-11-14 08:48:04

OKTAR

Ok taşıyıcı

TRCodeRooTeR 394 0 2020-11-14 08:48:04

OKTAY

Çok hiddetli, kızgın

TRCodeRooTeR 373 0 2020-11-14 08:48:04

OKTUNÇ

Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok

TRCodeRooTeR 658 0 2020-11-14 08:48:04

OKTÜRK

Ok gibi Türk

TRCodeRooTeR 621 0 2020-11-14 08:48:04

OKYANUS

Karalar arasındaki büyük denizler

TRCodeRooTeR 430 0 2020-11-14 08:48:04

OKYAR

Oku parçala

TRCodeRooTeR 383 0 2020-11-14 08:48:04

OLCAN

Canlı, hareketli

TRCodeRooTeR 378 0 2020-11-14 08:48:04

OLCAY

Mutlu, ongun, şans, talih

TRCodeRooTeR 378 0 2020-11-14 08:48:04

OLCAYTO

Şanslı

TRCodeRooTeR 337 0 2020-11-14 08:48:04

OLÇA

Ganimet, bolluk

TRCodeRooTeR 663 0 2020-11-14 08:48:04

OLÇUN

Becerikli

TRCodeRooTeR 703 0 2020-11-14 08:48:04

OLGAÇ

Bilgi ve görgüde olgunlaşan

TRCodeRooTeR 660 0 2020-11-14 08:48:04

OLGU

Gerçekte var ol

TRCodeRooTeR 392 0 2020-11-14 08:48:04

OLGUNAY

Dolunay durumundaki ay

TRCodeRooTeR 355 0 2020-11-14 08:48:04

OLGUNER

Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek

TRCodeRooTeR 381 0 2020-11-14 08:48:04

OLGUNSOY

Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy

TRCodeRooTeR 389 0 2020-11-14 08:48:04

OLSAN

Ad ol, san ol

TRCodeRooTeR 365 0 2020-11-14 08:48:04

OLTAN

Şafak ol, tan ol

TRCodeRooTeR 363 0 2020-11-14 08:48:04

OLTUN

Saygı gösterilen ol, saygın ol

TRCodeRooTeR 378 0 2020-11-14 08:48:04

OLTUNÇ

Tunç ol, tunç gibi sağlam ol

TRCodeRooTeR 653 0 2020-11-14 08:48:04

OMAY

Gözde, sevilen, beğenilen

TRCodeRooTeR 378 0 2020-11-14 08:48:04

ONAN

Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen

TRCodeRooTeR 374 0 2020-11-14 08:48:04

ONAR

Eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur

TRCodeRooTeR 396 0 2020-11-14 08:48:04

ONARAN

Düzelten, tamir eden

TRCodeRooTeR 390 0 2020-11-14 08:48:04

ONATKUT

İyi ve uğurlu

TRCodeRooTeR 300 0 2020-11-14 08:48:04

ONGAN

Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

TRCodeRooTeR 361 0 2020-11-14 08:48:04

ONGANER

Mutlu yiğit

TRCodeRooTeR 370 0 2020-11-14 08:48:04

ONGAR

Kurtuluş

TRCodeRooTeR 375 0 2020-11-14 08:48:04

ONGU

Sağlık, mutluluk

TRCodeRooTeR 427 0 2020-11-14 08:48:04

ONGUNER

Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit

TRCodeRooTeR 348 0 2020-11-14 08:48:04

ONUK

Sevgili, dürüst

TRCodeRooTeR 411 0 2020-11-14 08:48:04

ONURAL

Onur sahibi ol

TRCodeRooTeR 329 0 2020-11-14 08:48:04

ONURALP

Saygıdeğer, aziz, yiğit

TRCodeRooTeR 364 0 2020-11-14 08:48:04

ONURSAL

Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen

TRCodeRooTeR 326 0 2020-11-14 08:48:04

ORAL

Türkler in ilk yurtlarından

TRCodeRooTeR 323 0 2020-11-14 08:48:04

ORAN

Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan fark

TRCodeRooTeR 380 0 2020-11-14 08:48:04

ORANSAL

Oranla ilgili

TRCodeRooTeR 370 0 2020-11-14 08:48:04

ORAY

Ateş gibi kızıl renkte ay

TRCodeRooTeR 347 0 2020-11-14 08:48:04

ORBAY

Ordu komutanı

TRCodeRooTeR 328 0 2020-11-14 08:48:04

ORCAN

Üstün, kıdemli kişi

TRCodeRooTeR 335 0 2020-11-14 08:48:04

ORÇUM

Sağlam adam

TRCodeRooTeR 691 0 2020-11-14 08:48:04

ORÇUN

Arkadan gelenler, ahlak

TRCodeRooTeR 637 0 2020-11-14 08:48:04

ORGÜL

Ateş kırmızısı

TRCodeRooTeR 687 0 2020-11-14 08:48:04

ORHAN

Kentin hükümdarı; Osmanlı padişahı

TRCodeRooTeR 457 0 2020-11-14 08:48:04

ORHON

Eski bir Türk alfabesi

TRCodeRooTeR 344 0 2020-11-14 08:48:04

ORHUN

Asya da bir nehir

TRCodeRooTeR 335 0 2020-11-14 08:48:04

ORKAN

Orhan adının bir başka biçimi

TRCodeRooTeR 437 0 2020-11-14 08:48:04

ORKİDE

Az bulunup zor yetiştirilen değerli bir çiçek

TRCodeRooTeR 676 0 2020-11-14 08:48:04

ORKUN

Kentin hanı

TRCodeRooTeR 385 0 2020-11-14 08:48:04

ORKUT

Kutlu kent

TRCodeRooTeR 385 0 2020-11-14 08:48:04

ORMAN

Ağaçlarla örtülü geniş alan

TRCodeRooTeR 317 0 2020-11-14 08:48:04

ORSA

Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi

TRCodeRooTeR 441 0 2020-11-14 08:48:04

ORTAÇ

Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına Geçecek kimse, veliaht

TRCodeRooTeR 698 0 2020-11-14 08:48:04

ORTANCA

Gölgelik yerde yetiştirilen bir süs bitkisi, yaş bakımından üç kardeşin büyüğü ile küçüğü arasında bulunan

TRCodeRooTeR 385 0 2020-11-14 08:48:04

ORTUN

Ortanca kardeş

TRCodeRooTeR 389 0 2020-11-14 08:48:04

ORTUNÇ

Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale

TRCodeRooTeR 652 0 2020-11-14 08:48:04

ORUÇ

Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet

TRCodeRooTeR 685 0 2020-11-14 08:48:04

ORUN

En büyük makam

TRCodeRooTeR 410 0 2020-11-14 08:48:04

ORUNBAY

Büyük görevi olan kimse, makam sahibi

TRCodeRooTeR 374 0 2020-11-14 08:48:04

OSKAY

Neşesi eksik olmayan

TRCodeRooTeR 403 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.