ABCÇDEFGH I  İ JKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

g Harfiyle Başlayan İsimler;


GAFFAR

Acıyan, bağışlayan

TRCodeRooTeR 188 0 2020-11-14 08:48:04

GAFFUR

Bağışlayan, acıyan

TRCodeRooTeR 175 0 2020-11-14 08:48:04

GAFUR

Bağışlayıcı, günahları affedici

TRCodeRooTeR 185 0 2020-11-14 08:48:04

GALE

Kale, kaygısız

TRCodeRooTeR 169 0 2020-11-14 08:48:04

GALİP

Kazanan, üstün

TRCodeRooTeR 309 0 2020-11-14 08:48:04

GAMZE

Nazlı bakma, gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur

TRCodeRooTeR 168 0 2020-11-14 08:48:04

GANİ

Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen

TRCodeRooTeR 317 0 2020-11-14 08:48:04

GARABED

Liderlik yapan, öncü

TRCodeRooTeR 206 0 2020-11-14 08:48:04

GARİP

Kimsesiz, yalnız, yabancı, tuhaf

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

GAYE

Amaç, erek, maksat

TRCodeRooTeR 166 0 2020-11-14 08:48:04

GAYRET

Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği, koruma, kayırma, esirgeme duygusu

TRCodeRooTeR 166 0 2020-11-14 08:48:04

GAZAL

Ak geyik, ahu

TRCodeRooTeR 170 0 2020-11-14 08:48:04

GAZANFER

Yüreği ve bileği sağlam olan

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

GAZEL

Herhangi bir makamda sesle yapılan taksim, kuruyup dökülen ağaç yaprağı

TRCodeRooTeR 166 0 2020-11-14 08:48:04

GAZİ

Savaşta yara alan

TRCodeRooTeR 338 0 2020-11-14 08:48:04

GECE

Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre

TRCodeRooTeR 155 0 2020-11-14 08:48:04

GELİN

Evlenmek için hazırlanmış kız veya yeni evlenmiş kadın

TRCodeRooTeR 275 0 2020-11-14 08:48:04

GELİNCİK

Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek

TRCodeRooTeR 285 0 2020-11-14 08:48:04

GENCALP

Genç, yiğit

TRCodeRooTeR 147 0 2020-11-14 08:48:04

GENCAY

Yeni doğmuş ay, hilal

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

GENCER

Delikanlı, genç yiğit

TRCodeRooTeR 142 0 2020-11-14 08:48:04

GENCO

Genç o anlamına

TRCodeRooTeR 140 0 2020-11-14 08:48:04

GENÇ

Dinç, güçlü, sağlıklı

TRCodeRooTeR 288 0 2020-11-14 08:48:04

GENÇKAL

Hiç yaşlanma, her zaman genç kal

TRCodeRooTeR 273 0 2020-11-14 08:48:04

GENÇSOY

Yaşlı olmayan soydan, dinç kimse, soylu genç

TRCodeRooTeR 297 0 2020-11-14 08:48:04

GERAY

Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay

TRCodeRooTeR 142 0 2020-11-14 08:48:04

GERÇEK

Yalanı olmayan

TRCodeRooTeR 291 0 2020-11-14 08:48:04

GERÇEKER

Aslına uygun nitelikler taşıyan yiğit, gerçek yiğit

TRCodeRooTeR 312 0 2020-11-14 08:48:04

GERMAN

Hisar, kale

TRCodeRooTeR 152 0 2020-11-14 08:48:04

GEZEGEN

Uzay boşluğundaki ışığı yansıtan cisimlerin ortak adı

TRCodeRooTeR 142 0 2020-11-14 08:48:04

GEZGİN

Yeni yerler görmek ereğiyle geziye çıkan kimse

TRCodeRooTeR 286 0 2020-11-14 08:48:04

GIYASEDDİN

Dinin yaratılmasına yardımcı olan

TRCodeRooTeR 279 0 2020-11-14 08:48:04

GİRAN

Ağırbaşlı, sakin

TRCodeRooTeR 288 0 2020-11-14 08:48:04

GİRAY

Kırım hanı

TRCodeRooTeR 277 0 2020-11-14 08:48:04

GİRGİN

Girişken, sokulgan

TRCodeRooTeR 286 0 2020-11-14 08:48:04

GİZAY

Gizlenmiş ay, saklı ay

TRCodeRooTeR 309 0 2020-11-14 08:48:04

GİZEM

Sır, aklın erişemediği çözülemeyen şey

TRCodeRooTeR 311 0 2020-11-14 08:48:04

GİZER

Giz gibi saklanan yiğit

TRCodeRooTeR 342 0 2020-11-14 08:48:04

GİZMEN

Giz saklayan kimse, sırdaş

TRCodeRooTeR 301 0 2020-11-14 08:48:04

GONCA

Tam açılmamış çiçek

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

GONCAGÜL

Gül goncası

TRCodeRooTeR 303 0 2020-11-14 08:48:04

GONCANAZ

Nazlı bir gül gibi olan

TRCodeRooTeR 137 0 2020-11-14 08:48:04

GONCANUR

Işık saçmaya başlayan

TRCodeRooTeR 127 0 2020-11-14 08:48:04

GONCASU

Su gibi berrak, gonca gibi hayata hazır

TRCodeRooTeR 146 0 2020-11-14 08:48:04

GÖĞEN

Gök, mavi, yeşillik

TRCodeRooTeR 276 0 2020-11-14 08:48:04

GÖĞÜŞ

Sarı saçlı ve mavi gözlü kimse, gökmen

TRCodeRooTeR 276 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKALP

Gök gibi, yiğit, kuvvetli

TRCodeRooTeR 292 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKAY

Gök ve ay gibi güzel olan

TRCodeRooTeR 285 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBARAN

Gökteki güç; gök gücü

TRCodeRooTeR 289 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBAY

Gök yüzlü ve zengin kimse

TRCodeRooTeR 290 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBEL

Yeşil bir dağın geçit veren yeri

TRCodeRooTeR 279 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBELEN

Yeşil bir dağın geçit veren yeri; yeşil tepe

TRCodeRooTeR 279 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBEN

Özü genç olan

TRCodeRooTeR 275 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBERK

Yeşil yaprak

TRCodeRooTeR 278 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBEY

Mavi gözlü bey

TRCodeRooTeR 292 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKBORA

Fırtınalı gökyüzü

TRCodeRooTeR 303 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKCAN

Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can

TRCodeRooTeR 264 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇE

Gök mavisi, mavi gözlü güzel

TRCodeRooTeR 327 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇEBEY

Mavi gözlü yiğit bey

TRCodeRooTeR 286 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇEER

Mavi gözlü yiğit, sevimli yiğit

TRCodeRooTeR 295 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇEL

Gök ile ilgili, gök rengini andıran

TRCodeRooTeR 288 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇEM

Mavi gözlüm

TRCodeRooTeR 295 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇEN

Tanrının gücü ve kuvvetiyle ilgili olan

TRCodeRooTeR 285 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKÇENAZ

Nazlı mavi

TRCodeRooTeR 304 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKDAL

Yeşil dal

TRCodeRooTeR 276 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKDEMİR

Demir rengi, yeşil-mavi renk

TRCodeRooTeR 288 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKDENİZ

Büyük mavi deniz

TRCodeRooTeR 281 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKER

Çok yiğit

TRCodeRooTeR 279 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKHAN

Göklerin hükümdarı

TRCodeRooTeR 286 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKHUN

Eski Türk isimlerinden

TRCodeRooTeR 281 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKMENALP

Mavi gözlü ve sarışın yiğit

TRCodeRooTeR 280 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKMENER

Mavi gözlü sarışın yiğit

TRCodeRooTeR 274 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSAGUN

Mavi gözlü hekim

TRCodeRooTeR 281 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSAN

Şanı yüksek kimse

TRCodeRooTeR 325 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSEKİN

Gökyüzü senindir anlamında

TRCodeRooTeR 294 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSEVEN

Mavi seven, gökyüzünü seven

TRCodeRooTeR 282 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSEVER

Mavi sever, göğü sever, gökyüzünü sever

TRCodeRooTeR 274 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSOY

Gökyüzünden gelen

TRCodeRooTeR 294 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKSU

Türkiye nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı

TRCodeRooTeR 304 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTAN

Mavi şafak, mavi tan

TRCodeRooTeR 303 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTAŞ

Mavi taş, uğur

TRCodeRooTeR 290 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTEKİN

Gökyüzlü ve biricik, mavi gözlü şehzade

TRCodeRooTeR 314 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTUĞ

Gök renkli Tuğ sahibi

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTUNA

Mavi Tuna

TRCodeRooTeR 283 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTUNÇ

Mavi gözlü ve tunç gibi

TRCodeRooTeR 307 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKTÜRK

Bir Türk boyu

TRCodeRooTeR 307 0 2020-11-14 08:48:04

GÖKYEL

Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz

TRCodeRooTeR 310 0 2020-11-14 08:48:04

GÖNEN

Rutubet, yaşlık

TRCodeRooTeR 297 0 2020-11-14 08:48:04

GÖNÜL

İstek, arzu, sevgi

TRCodeRooTeR 293 0 2020-11-14 08:48:04

GÖNÜLGÜL

Gül gibi zarif bir gönlü olan

TRCodeRooTeR 314 0 2020-11-14 08:48:04

GÖREZ

Rüzgar

TRCodeRooTeR 298 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRGÜN

Görme yetisi olan, gören, görmüş olan, iyi gören

TRCodeRooTeR 288 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRKAY

Güzel Ay, görkemli ay

TRCodeRooTeR 315 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRKE

Heybetli

TRCodeRooTeR 281 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRKEM

Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, ihtişam

TRCodeRooTeR 278 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRKER

Güzel ve yiğit kimse

TRCodeRooTeR 285 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRKMEN

Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek

TRCodeRooTeR 270 0 2020-11-14 08:48:04

GÖRSEV

Anında sevilen kişi

TRCodeRooTeR 289 0 2020-11-14 08:48:04

GÖZDE

Çok sevilen, beğenilen nitelikte olan, çok güzel.

TRCodeRooTeR 273 0 2020-11-14 08:48:04

GÖZDEM

Beğendiğim, sevdiğim, saydığım

TRCodeRooTeR 283 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.