ABCÇDEFGH I  İ JKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

d Harfiyle Başlayan İsimler;


DAĞARDI

Dağın sırt kısmı,arkası

TRCodeRooTeR 362 0 2020-11-14 08:48:04

DAĞAŞAN

Dağları aşıp giden, engel tanımayan

TRCodeRooTeR 365 0 2020-11-14 08:48:04

DAĞHAN

Oğuz tanrılarından biri

TRCodeRooTeR 353 0 2020-11-14 08:48:04

DAĞISTAN

Türk kökenli Kafkasya ülkesi

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

DAĞLI

Dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse

TRCodeRooTeR 351 0 2020-11-14 08:48:04

DAĞTEKİN

Yalnız ıssız dağ

TRCodeRooTeR 378 0 2020-11-14 08:48:04

DALAN

Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

TRCodeRooTeR 192 0 2020-11-14 08:48:04

DALAY

Deniz, dal gibi ince, ay gibi güzel

TRCodeRooTeR 201 0 2020-11-14 08:48:04

DALGA

Hareketli su kütlesi

TRCodeRooTeR 198 0 2020-11-14 08:48:04

DALOKAY

Çokça beğenilen

TRCodeRooTeR 195 0 2020-11-14 08:48:04

DALSAR

Saldır ve sar, saldır ve kuşat

TRCodeRooTeR 152 0 2020-11-14 08:48:04

DALYA

Yıldız çiçeği, can çiçeği

TRCodeRooTeR 169 0 2020-11-14 08:48:04

DAMLA

Bir sıvının çok küçük miktarı

TRCodeRooTeR 165 0 2020-11-14 08:48:04

DAMRA

Peygamber efendimizin süt kardeşinin adı

TRCodeRooTeR 187 0 2020-11-14 08:48:04

DANIŞ

Bilgi, bilme, danışma

TRCodeRooTeR 352 0 2020-11-14 08:48:04

DARCAN

Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

TRCodeRooTeR 177 0 2020-11-14 08:48:04

DARDOĞAN

Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

DARE

Yoldaş, arkadaş

TRCodeRooTeR 188 0 2020-11-14 08:48:04

DAVRAN

Hamle yap, atak yap

TRCodeRooTeR 162 0 2020-11-14 08:48:04

DAVUT

Sevgili, bir Peygamber adı

TRCodeRooTeR 167 0 2020-11-14 08:48:04

DAYANÇ

Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış

TRCodeRooTeR 325 0 2020-11-14 08:48:04

DEFNE

Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki

TRCodeRooTeR 178 0 2020-11-14 08:48:04

DEĞER

Üstün nitelikli kimse

TRCodeRooTeR 334 0 2020-11-14 08:48:04

DEHA

Dahi

TRCodeRooTeR 177 0 2020-11-14 08:48:04

DEHAN

Ağız

TRCodeRooTeR 160 0 2020-11-14 08:48:04

DELAL

Sevgiden üstün tutulan, hoş, sevimli, naz, cilve

TRCodeRooTeR 159 0 2020-11-14 08:48:04

DELFİN

Yunus balığı

TRCodeRooTeR 342 0 2020-11-14 08:48:04

DELİCE

Deli gibi taşkın

TRCodeRooTeR 320 0 2020-11-14 08:48:04

DELİKAN

Coşkulu, yerinde duramayan, çocukluk çağından ergenliğe eren kimse

TRCodeRooTeR 332 0 2020-11-14 08:48:04

DEMET

Çiçek bağlamı, deste

TRCodeRooTeR 154 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİ

Kadife, şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy

TRCodeRooTeR 335 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİR

Çok sağlam bir metal

TRCodeRooTeR 365 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRALP

Demir gibi sağlam yiğit

TRCodeRooTeR 343 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRAY

Demir gibi sağlam ve ay gibi güzel

TRCodeRooTeR 357 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRBİLEK

Sağlam bilekli, güçlü kimse

TRCodeRooTeR 330 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRBÜKEN

Demiri bükebilecek denli yiğit kimse

TRCodeRooTeR 331 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRCAN

Çok canlı, sağlam

TRCodeRooTeR 329 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRDELEN

Demiri delebilecek güçte olan

TRCodeRooTeR 347 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİREL

Güçlü el

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRER

Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse

TRCodeRooTeR 352 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRGÜÇ

Sağlam ve güçlü kimse

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRHAN

Güçlü hükümdar

TRCodeRooTeR 340 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRKAN

Sağlam ve güçlü kan

TRCodeRooTeR 347 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRKAYA

Demir ve kaya gibi sağlam kimse

TRCodeRooTeR 339 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRKIRAN

Güçlü kimse, babayiğit

TRCodeRooTeR 326 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİROK

Sağlam ok, demirden yapılmış ok

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİROL

Demir gibi güçlü ol

TRCodeRooTeR 324 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRÖZ

Özü demir gibi sağlam olan

TRCodeRooTeR 340 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRSU

Demir gibi sağlam ve su kadar berrak olan

TRCodeRooTeR 348 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRTAŞ

Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle

TRCodeRooTeR 336 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRTİKEN

Demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade

TRCodeRooTeR 329 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRTUĞ

Demirden yapılmış sorguç

TRCodeRooTeR 349 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRTÜRK

Demir gibi Türk

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

DEMİRYÜREK

Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse

TRCodeRooTeR 343 0 2020-11-14 08:48:04

DEMRE

Noel Baba nın doğduğu sanılan tarihi yer

TRCodeRooTeR 156 0 2020-11-14 08:48:04

DEMREN

Okun ucuna geçirilmiş demir parçası

TRCodeRooTeR 141 0 2020-11-14 08:48:04

DENGİZ

Deniz

TRCodeRooTeR 344 0 2020-11-14 08:48:04

DENGİZER

Denizci, deniz eri, deniz adamı

TRCodeRooTeR 334 0 2020-11-14 08:48:04

DENİZ

Yeryüzünün çoğunu örten engin su

TRCodeRooTeR 334 0 2020-11-14 08:48:04

DENİZALP

Denizler yiğidi

TRCodeRooTeR 339 0 2020-11-14 08:48:04

DENİZER

Denizci, deniz eri, deniz adamı

TRCodeRooTeR 323 0 2020-11-14 08:48:04

DENİZMAN

Denizci, deniz adamı

TRCodeRooTeR 348 0 2020-11-14 08:48:04

DENK

Uygunluk, eşitlik durumu

TRCodeRooTeR 137 0 2020-11-14 08:48:04

DENKER

Uygun er

TRCodeRooTeR 148 0 2020-11-14 08:48:04

DENKTAŞ

Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, yaşıt, akran, eşit özdeş

TRCodeRooTeR 366 0 2020-11-14 08:48:04

DERAN

Güzellik

TRCodeRooTeR 164 0 2020-11-14 08:48:04

DEREN

Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

TRCodeRooTeR 155 0 2020-11-14 08:48:04

DERİN

Sığ olmayan

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

DERİNÖZ

Özü derin olan kimse, derin özlü

TRCodeRooTeR 344 0 2020-11-14 08:48:04

DERLEN

Başkaları seni toplasın, derleme işine konu ol, toparlasınlar, toplan

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

DERVİŞ

Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi

TRCodeRooTeR 303 0 2020-11-14 08:48:04

DERYA

Büyük deniz anlamında

TRCodeRooTeR 157 0 2020-11-14 08:48:04

DERYANUR

Bilgisiyle ışık saçan

TRCodeRooTeR 186 0 2020-11-14 08:48:04

DESEN

Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

TRCodeRooTeR 179 0 2020-11-14 08:48:04

DESTAN

Kahramanlık olaylarını konu alan şiir

TRCodeRooTeR 170 0 2020-11-14 08:48:04

DESTE

Bağlam, demet

TRCodeRooTeR 168 0 2020-11-14 08:48:04

DESTEGÜL

Bağlanmış gül demeti

TRCodeRooTeR 348 0 2020-11-14 08:48:04

DEVAN

Koşmak, hızla gitmek

TRCodeRooTeR 171 0 2020-11-14 08:48:04

DEVİN

Hareket, kımıldanış

TRCodeRooTeR 331 0 2020-11-14 08:48:04

DEVİNSU

Suyun ritmik hareketleri, akarsu

TRCodeRooTeR 319 0 2020-11-14 08:48:04

DEVRAN

Çağ, zaman

TRCodeRooTeR 158 0 2020-11-14 08:48:04

DEVRİM

Önemli ve temelli değişiklik, inkilap

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

DEVRİMER

Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi

TRCodeRooTeR 325 0 2020-11-14 08:48:04

DEVRİN

Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi

TRCodeRooTeR 346 0 2020-11-14 08:48:04

DİBA

Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş

TRCodeRooTeR 342 0 2020-11-14 08:48:04

DİCLE

Bir nehir adı

TRCodeRooTeR 317 0 2020-11-14 08:48:04

DİCLEHAN

Dicle nehrinin yöresinde yaşayanları buyruğu altına alan

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

DİDAR

Güzel yüz, görme

TRCodeRooTeR 351 0 2020-11-14 08:48:04

DİDE

Göz, göz bebeği

TRCodeRooTeR 355 0 2020-11-14 08:48:04

DİDEM

özüm gibi sevdiğim, sevgilim

TRCodeRooTeR 334 0 2020-11-14 08:48:04

DİJDAR

Kale bekçisi

TRCodeRooTeR 336 0 2020-11-14 08:48:04

DİKALP

Dik başlı yiğit

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

DİKER

Başı dik kimse, dik başlı yiğit

TRCodeRooTeR 316 0 2020-11-14 08:48:04

DİKRAN

Bir kral ismi

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

DİKTAŞ

Eğik olmayan taş

TRCodeRooTeR 316 0 2020-11-14 08:48:04

DİLA

Gönlümü çalan

TRCodeRooTeR 339 0 2020-11-14 08:48:04

DİLAN

Gönüllerce olan, yürekler dolusu

TRCodeRooTeR 325 0 2020-11-14 08:48:04

DİLARA

Gönül alan, gönül okşayan

TRCodeRooTeR 356 0 2020-11-14 08:48:04

DİLARAM

Kalbe huzur veren

TRCodeRooTeR 316 0 2020-11-14 08:48:04

DİLAVER

Yiğit, yürekli

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.