ABCÇDEFGH I  İ JKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ

ö Harfiyle Başlayan İsimler;


ÖCAL

Öç almaktan, intikal alan

TRCodeRooTeR 149 0 2020-11-14 08:48:04

ÖDÜL

Armağan

TRCodeRooTeR 149 0 2020-11-14 08:48:04

ÖGEDAY

Çok akıllı, bilgili, Moğol hükümdarı Cengiz Han ın oğlu

TRCodeRooTeR 153 0 2020-11-14 08:48:04

ÖĞÜN

O bilinen gün, hayatımızın değiştiği gün

TRCodeRooTeR 161 0 2020-11-14 08:48:04

ÖĞÜT

Tavsiye

TRCodeRooTeR 166 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKKEŞ

Erkek örümcek, bir dağ adı

TRCodeRooTeR 162 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKMEN

Akıllı, zeki

TRCodeRooTeR 142 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKMENER

Akıllı, yiğit

TRCodeRooTeR 149 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKSEL

Akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal

TRCodeRooTeR 160 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKTEM

Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü

TRCodeRooTeR 148 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKTEMER

Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit

TRCodeRooTeR 160 0 2020-11-14 08:48:04

ÖKTEN

Güçlü, yiğit

TRCodeRooTeR 140 0 2020-11-14 08:48:04

ÖMER

Dirlik, canlılık yaşam gücü

TRCodeRooTeR 137 0 2020-11-14 08:48:04

ÖMÜR

Yaşama süresi, hayat

TRCodeRooTeR 129 0 2020-11-14 08:48:04

ÖMÜRCAN

Yaşam boyu süren dostluk

TRCodeRooTeR 133 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNAL

Daima önde olmak

TRCodeRooTeR 165 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNALAN

Önce davranan, önde giden, başa geçen

TRCodeRooTeR 143 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNAY

Yeni çıkmış ay

TRCodeRooTeR 151 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNCEL

Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren

TRCodeRooTeR 130 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNCÜ

Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan

TRCodeRooTeR 135 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNCÜER

Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit

TRCodeRooTeR 120 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNDER

Lider, yönetici, şef

TRCodeRooTeR 136 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNDERSARP

Ulaşılması zor lider

TRCodeRooTeR 122 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNEL

Bir işin yapılması için verilen süre

TRCodeRooTeR 115 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNEM

Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer

TRCodeRooTeR 137 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNER

On kişiye bedel yiğit

TRCodeRooTeR 118 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNGÖR

Önceden gör, ilerde olacakları sez

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNGÖREN

Önceden gören, önceden kestiren

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNGÜL

Ön ayak olmak

TRCodeRooTeR 125 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNGÜN

Bol verimli, yararlı duruma gelmiş, mutlu, kutlu, gelişmiş, gürbüz, tapılan kişi, beğenilen kimse

TRCodeRooTeR 131 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNOL

Önderlik et

TRCodeRooTeR 146 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNSEL

Hiçbir denemeye dayanmadan, yalnızca akıl yordamıyla

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNSOY

Önde gelen soy

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

ÖNUMUT

Önde gelen umut, ilk umut

TRCodeRooTeR 129 0 2020-11-14 08:48:04

ÖRGÜN

Türlü ve düzenli parçalardan oluşan

TRCodeRooTeR 119 0 2020-11-14 08:48:04

ÖRSAL

Örsü al

TRCodeRooTeR 116 0 2020-11-14 08:48:04

ÖRSAN

Örsü an

TRCodeRooTeR 122 0 2020-11-14 08:48:04

ÖRSEL

Örs gibi sağlam el

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

ÖRSKAN

Sağlam kan, örs gibi sağlam kan

TRCodeRooTeR 134 0 2020-11-14 08:48:04

ÖVER

Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir

TRCodeRooTeR 126 0 2020-11-14 08:48:04

ÖVGÜ

Övme, övmek için söylenen söz

TRCodeRooTeR 129 0 2020-11-14 08:48:04

ÖVGÜN

Övülmüş, övülen kişi

TRCodeRooTeR 151 0 2020-11-14 08:48:04

ÖVÜNÇ

Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç

TRCodeRooTeR 126 0 2020-11-14 08:48:04

ÖVÜŞ

Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, Övme biçimi, övme yolu

TRCodeRooTeR 119 0 2020-11-14 08:48:04

ÖYKÜ

Hikaye, masal

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

ÖYMEN

Uğurlu, talihli

TRCodeRooTeR 117 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZ

Bir kimsenin benliği, içsel varlığı; bir şeyin temel öğesi (mecaz olarak) ana nokta, can alıcı nokta

TRCodeRooTeR 151 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZAK

Özü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz

TRCodeRooTeR 142 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZAKAY

Özü ak ay, özü beyaz ay

TRCodeRooTeR 132 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZALP

Özü yiğit, öz yiğit

TRCodeRooTeR 126 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZBAY

Özü zengin

TRCodeRooTeR 127 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZBEN

Bireyin kendi varlığı, gerçek ben anlamında

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZBERK

Özü sert, özü sağlam

TRCodeRooTeR 135 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZBEY

Özü bey

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZBİLGİN

Bilgin kimse, özce bilgili kimse

TRCodeRooTeR 125 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZBİR

Özü sözü bir, doğru özlü

TRCodeRooTeR 139 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZÇELİK

Özü çelik olan kimse, sağlam özlü

TRCodeRooTeR 127 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZÇETİN

Özü çetin olan kimse, çetin kimse

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZÇEVİK

Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse

TRCodeRooTeR 127 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDE

Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan

TRCodeRooTeR 154 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDEĞER

Değerli kimse, özü değerli

TRCodeRooTeR 139 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDEM

içsel varlığım olan özü demir olan, demir özlü

TRCodeRooTeR 136 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDEMİR

Gerçek, özlü demir

TRCodeRooTeR 156 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDEN

Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili

TRCodeRooTeR 140 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDİLEK

İçten dilenen şey, içsel dilek

TRCodeRooTeR 136 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDİLP

Özü dilli, tatlı dilli

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDİNÇ

Dinç kimse, özü dinç

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDOĞA

Özce doğaya benzeyen kimse

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDOĞAL

Özce doğaya uygun, doğal kimse

TRCodeRooTeR 135 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDOĞAN

Özce şahin gibi olan kimse

TRCodeRooTeR 131 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDOĞRU

Doğru kimse, özü doğru

TRCodeRooTeR 145 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDURU

İçsel varlığı duru kimse, temiz kimse

TRCodeRooTeR 143 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZDURUL

İçsel varlıkça durulaş, özünü durulaştır, duru özlü ol

TRCodeRooTeR 132 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZEK

Ağacın, bitkinin içi, özü, çalışkan, güç, soluk, nefes, okla Boyunduruğu birbirine bağlayan demir

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZEL

Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan

TRCodeRooTeR 146 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZEN

Büyük hassasiyet göstermek

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZER

Özü er olan

TRCodeRooTeR 147 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERCAN

Özce erkek olan sevgili kimse, yiğit ve sevgil kimse

TRCodeRooTeR 148 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERDAL

Özce yiğit ve dal gibi kimse

TRCodeRooTeR 167 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERDEM

Özce erdemli kimse, özce iyilikçi, alçak gönüllü kimse

TRCodeRooTeR 155 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERK

Kendi kendini yöneten

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERKİN

Özgür kimse, özerk kimse

TRCodeRooTeR 136 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZEROL

Özce yiğit ol

TRCodeRooTeR 152 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERTAN

Özce şafak vakti gibi olan

TRCodeRooTeR 136 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZERTEM

Özce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü

TRCodeRooTeR 151 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZEY

Aydın kişilik

TRCodeRooTeR 153 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGE

İyi, güzel, cana yakın, şakacı

TRCodeRooTeR 147 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGEBAY

Yaradılışça başka ve zengin kimse

TRCodeRooTeR 141 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGECAN

Cana can katan

TRCodeRooTeR 160 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGEER

Yaradılışça başka olan yiğit

TRCodeRooTeR 137 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGEN

Başına buyruk, rahat

TRCodeRooTeR 165 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGENALP

Özgür yiğit

TRCodeRooTeR 146 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGENÇ

Genç kimse, özce genç

TRCodeRooTeR 154 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGENER

Özgür yiğit

TRCodeRooTeR 131 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGER

Özge er, başka er, özge yiğit

TRCodeRooTeR 128 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGÜ

Özellikle birine ya da bir şeye ait, mahsus olan

TRCodeRooTeR 150 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGÜÇ

Özü güçlü

TRCodeRooTeR 144 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGÜL

Gerçek gül, benim gülüm anlamında

TRCodeRooTeR 155 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGÜLEÇ

Güler yüzlü kimse, özü güleç

TRCodeRooTeR 163 0 2020-11-14 08:48:04

ÖZGÜNER

Hiç kimseye benzemeyen yiğit

TRCodeRooTeR 138 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.