ABAKAY

Bir Türk boyunun adı

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABAY

Hüner, beceri

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ABBAS

Aslan, çatık kaşlı kimse

TRCodeRooTeR 8 0 2020-11-14 08:48:04

ABDULHAMİT

Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah ın kulu

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABDULLAH

Allah ın kulu. Peygamber (s.a.s) in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABDURRAHMAN

Rahman ın kulu

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜLKADİR

Her şeye gücü ve sözü yeten

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜLREZZAK

Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜRREZZAK

Rızkı bol olan insan

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABER

Hz. nuh un erkek torununun adı

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABİDE

Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABİDİN

Dua eden, duacı

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ABREK

Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ABUZER

Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli

TRCodeRooTeR 8 0 2020-11-14 08:48:04

ACAR

Becerikli, yetenekli

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACARALP

Cesur kişi, yiğit

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBAY

Zengin, kuvvetli

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBEY

Güçlü bey

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ACARER

Gözüpek erkek, yiğit er

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ACARKAN

Atılgan, güçlü, kuvvetli

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACARÖZ

Özü güçlü, yiğit kimse

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACARSOY

Yiğit soy, güçlü soy

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACARTÜRK

Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACATAY

Güçlü tay

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ACUN

Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNAL

Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNALP

Dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNER

Dünya eri, dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNSEVEN

Evreni seven, dünyayı seven

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKALIN

Alnı açık kimse, temiz kişi

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKGÜN

Güneşli gün, bulutsuz gün

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADAHAN

Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADAL

İyi bir ün kazan, adın yayılsın

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADALAN

Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ADALIR

Adlanır, ad alır, bilinir

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADAR

Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADAŞ

Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADEM

İyi, temiz insan

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜN

Adı aydınlık, gün gibi olan

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADISÖNMEZ

Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADIVAR

Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADİL

Adaletli

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADİN

Cennet

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADLIĞ

Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

ADNAN

Eski Türk isimlerinden, iki gökyüzü, iki cennet anlamında

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADSAY

Moğol hakanlarından biri

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

ADUŞAN

Ateş, alev

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AFFAN

Kendini kötülüklerden uzak tutan

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AFRİN

Suriye de bir şehir

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞİN

Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AGAH

Bilgili, uyanık

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AĞA

Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AĞABAY

Ağa ve çok varsıl kimse

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AĞAN

Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AĞANER

Akanyıldız gibi güzel er, akaner

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AĞARANTAN

Sabahın erken vakti, tan vakti

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AĞÇELİK

Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AĞER

Temiz kişi, temiz erkek, ak er

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AĞIRTAŞ

Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AHMED

Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur an-ı Kerim de Saf suresinin 2. ayetinde

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AHMET

Övgüye değer

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKA

Saygıdeğer kimse, ağa

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKABAY

Varlıklı kimse, ağa

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKABEY

Varlıklı kimse, ağa ve bey

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKAD

Doğru kişi

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKADLI

Adı ak, soyu temiz

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKAGÜNDÜZ

Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKAL

Akal

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKALAN

Ak alan, ak meydan, beyaz alan

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKALIN

Temiz alın, açık alın, ak alın

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKALP

Ak yiğit, temiz yiğit

TRCodeRooTeR 7 0 2020-11-14 08:48:04

AKAN

Akıp gitmekte olan

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKANER

Akıp giden yiğit

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKANSU

Akıp giden su

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKAR

Akmak eylemini yapar

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKARCA

Akıp giden su, akan su, akarsu

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKARÇAY

Akıp giden su, akıp giden çay

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKARSEL

Akıp giden sel

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKASOY

Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKATA

Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKATAY

Temiz ve herkesçe bilinen kimse

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKAYDIN

Aydınlık, temiz

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBA

Sazlık, bataklık, ağba

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKBARAN

Ak güç

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAŞ

Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATU

Temiz ve güçlü

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATUR

Namuslu ve yiğit

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAY

Namuslu ve varsıl olan

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAYAR

Namuslu, temiz ve yüce

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEĞ

Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEK

Namuslu ve varsıl

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEL

Ak, beyaz, ile bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen bel sözcüğünden gelmektedir

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBİLGE

Bilge, temiz bilge

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKBORA

Ak yel, ak fırtına

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBUDAK

Ak renkli budak

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKBULUT

Beyaz bulut

TRCodeRooTeR 5 0 2020-11-14 08:48:04

AKBURÇ

Ak renkli kale burcu

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKBURÇAK

Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKCEBE

Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇAKAYA

Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

TRCodeRooTeR 6 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇAKIL

Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇAL

Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇALI

Para ile ilgili, parası olan zengin

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇASU

Duru su, ak su

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇIL

Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇINAR

Bir çınar türü

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇİT

Aydınlık yüz, ışıklı yüz

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDAL

Beyaz dal

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDAMAR

Beyaz damar, akan damar

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDEMİR

Pürüzsüz demir gibi

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDENİZ

Ülkemizin güneyindeki deniz

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDİK

Ak renkte ve dik

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDİKEN

Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDİL

İyi, güzel konuşan

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDOĞ

Doğ ve ak git

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDOĞAN

Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDOĞDU

Tertemiz doğan

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDOĞMUŞ

Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDOĞU

Beyaz şafak, ak ışıklı doğu

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDORA

Ak renkte dağ tepesi, ak doruk

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDORUK

Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDUMAN

Beyaz duman

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKDUR

Akıp git ve dur, akıp dur

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKER

Dürüst

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKERGİN

Ak ve olgun

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKERMAN

Soylu kişi

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKERSAN

Yiğit sanlı

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKERSOY

Yiğit soylu, dürüst, namuslu

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKGİL

Soyu temiz olan

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKGİRAY

Temiz ve yaraşır

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKGÜÇ

Namuslu ve güçlü

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKGÜNDÜZ

Aydınlık gündüz

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKGÜNER

Aydınlık sabah vakti

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKHAN

Ak soylu han

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKI

Yiğit, ağa, kardeş, eli açık

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKIALP

Eli açık, yiğit, yiğitler yiğidi

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKIMAN

Eli açık, yiğit, yiğit kimse

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKINALP

Akın yiğidi

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKINER

Akın eri, akın yapan er

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKINERİ

Akın yapan yiğit, akıncı yiğit

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKINTAN

Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKIŞ

Akma eylemi

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKİF

1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKİL

Akıllı , rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKKAŞ

Beyaz renkli yeşim taşı

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKKÖZ

Ak renkte göz, ak kor

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKLAN

Hızlı akan derecik

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKMAN

Yaşlı

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKMANER

Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKÖZ

Özü ak, temiz

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKSAL

Birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKSAN

Temiz, lekesiz ün

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKSAY

Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKSOY

Temiz soy, lekesiz soy

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

AKSUNGUR

Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKŞİT

Uğurlu

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTAN

Aydınlık sabah

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTAŞ

Beyaz taş, kireçtaşı

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTEKİN

Ak şehzade

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTER

Beyaz ter

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTİMUR

Dövme demir, akdemir

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTOLGA

Ak kargı

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTUĞ

Değerli, önemli

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKTÜN

Aydınlık gece, ışıklı gece

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKÜNAL

Temiz ün sahibi olan

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

AKYEL

Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALAADDİN

Din uğruna çalışan kimse

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALAATİN

Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALANER

Alan eri, meydan yiğidi

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALANGU

Altın geyik

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALAZ

Ateş

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALCAN

Yürekli,cesur

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALÇİN

Kırmızıya çalan küçük bir kuş

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALDEMİR

Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALDOĞAN

Bir tür doğan

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALEMDAR

Bayrak taşıyan, bayraktar

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

ALEN

Saygınlık başarı

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

ALGAN

Fetihler yapan

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALHAN

Al renkli prens

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALİ

Yüce, üstün,yüksek

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

ALİCAN

Yüce insan

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

ALİM

Bilim adamı, bilgin ilim bilen,ilimle uğraşan kimse

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

ALİŞAH

Ulu hükümdar

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALİŞAN

Ünü büyük

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALİYAR

Yar, dost, sevgili anlamlarını taşır. Bunun yanında birleşik isimdir

TRCodeRooTeR 3 0 2020-11-14 08:48:04

ALKAN

kırmızı kan, soylu

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALKIN

Korkusuz, yiğit, kızıl kın

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALKOR

Kıpkırmızı ateş, kızıl köz

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALKUN

El gün, herkes

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALP

Yiğit, bir sıfat

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAGUT

Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAĞAN

Yiğit

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAN

Etrüsk mitolojisinde bir tanrıça. Aşk tanrıçası, yeraltı tanrısı

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAR

Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPARSLAN

Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPARTUN

Yiğit ve onurlu

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAS

Kızıl pas al renkli pas

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPASLAN

Aslan gib yiğit

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAT

Yiğit al

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

ALPAY

Güçlü, cesur

TRCodeRooTeR 2 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu
Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.