ABAKAY

Bir Türk boyunun adı

TRCodeRooTeR 322 0 2020-11-14 08:48:04

ABAY

Hüner, beceri

TRCodeRooTeR 313 0 2020-11-14 08:48:04

ABBAS

Aslan, çatık kaşlı kimse

TRCodeRooTeR 326 0 2020-11-14 08:48:04

ABDULHAMİT

Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah ın kulu

TRCodeRooTeR 557 0 2020-11-14 08:48:04

ABDULLAH

Allah ın kulu. Peygamber (s.a.s) in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır

TRCodeRooTeR 320 0 2020-11-14 08:48:04

ABDURRAHMAN

Rahman ın kulu

TRCodeRooTeR 315 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜLKADİR

Her şeye gücü ve sözü yeten

TRCodeRooTeR 549 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜLREZZAK

Yukarıdan gelen ilk kullardan biri

TRCodeRooTeR 534 0 2020-11-14 08:48:04

ABDÜRREZZAK

Rızkı bol olan insan

TRCodeRooTeR 539 0 2020-11-14 08:48:04

ABER

Hz. nuh un erkek torununun adı

TRCodeRooTeR 354 0 2020-11-14 08:48:04

ABİDE

Anıt önemli ve değerli yapıt anlamındadır

TRCodeRooTeR 547 0 2020-11-14 08:48:04

ABİDİN

Dua eden, duacı

TRCodeRooTeR 512 0 2020-11-14 08:48:04

ABREK

Yaşadığı toplumun düzenine karşı gelen, savaşçı

TRCodeRooTeR 445 0 2020-11-14 08:48:04

ABUZER

Altın suyu. Altın suyu misali parlak ve görkemli

TRCodeRooTeR 326 0 2020-11-14 08:48:04

ACAR

Becerikli, yetenekli

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

ACARALP

Cesur kişi, yiğit

TRCodeRooTeR 341 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBAY

Zengin, kuvvetli

TRCodeRooTeR 312 0 2020-11-14 08:48:04

ACARBEY

Güçlü bey

TRCodeRooTeR 328 0 2020-11-14 08:48:04

ACARER

Gözüpek erkek, yiğit er

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

ACARKAN

Atılgan, güçlü, kuvvetli

TRCodeRooTeR 295 0 2020-11-14 08:48:04

ACARÖZ

Özü güçlü, yiğit kimse

TRCodeRooTeR 543 0 2020-11-14 08:48:04

ACARSOY

Yiğit soy, güçlü soy

TRCodeRooTeR 332 0 2020-11-14 08:48:04

ACARTÜRK

Yiğit Türk, güçlü Türk, gözüpek Türk

TRCodeRooTeR 495 0 2020-11-14 08:48:04

ACATAY

Güçlü tay

TRCodeRooTeR 319 0 2020-11-14 08:48:04

ACUN

Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren

TRCodeRooTeR 318 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNAL

Evrenle, dünya ile ilgili, evrensel

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNALP

Dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 291 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNER

Dünya eri, dünya yiğidi

TRCodeRooTeR 292 0 2020-11-14 08:48:04

ACUNSEVEN

Evreni seven, dünyayı seven

TRCodeRooTeR 324 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKALIN

Alnı açık kimse, temiz kişi

TRCodeRooTeR 540 0 2020-11-14 08:48:04

AÇIKGÜN

Güneşli gün, bulutsuz gün

TRCodeRooTeR 527 0 2020-11-14 08:48:04

ADAHAN

Adanın hükümdarı, hakimi, yöneticisi

TRCodeRooTeR 310 0 2020-11-14 08:48:04

ADAL

İyi bir ün kazan, adın yayılsın

TRCodeRooTeR 359 0 2020-11-14 08:48:04

ADALAN

Adı bilinen, tanınan, iyi ünü olan

TRCodeRooTeR 321 0 2020-11-14 08:48:04

ADALIR

Adlanır, ad alır, bilinir

TRCodeRooTeR 286 0 2020-11-14 08:48:04

ADAR

Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı, olgunluk, erginlik, süre zaman, omuzdaş

TRCodeRooTeR 314 0 2020-11-14 08:48:04

ADAŞ

Adları eş olanlar, aynı adı taşıyanlardan her biri, kardeş, edinilmiş olan, arkadaş

TRCodeRooTeR 530 0 2020-11-14 08:48:04

ADEM

İyi, temiz insan

TRCodeRooTeR 333 0 2020-11-14 08:48:04

ADIGÜN

Adı aydınlık, gün gibi olan

TRCodeRooTeR 447 0 2020-11-14 08:48:04

ADISÖNMEZ

Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer

TRCodeRooTeR 433 0 2020-11-14 08:48:04

ADIVAR

Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış

TRCodeRooTeR 273 0 2020-11-14 08:48:04

ADİL

Adaletli

TRCodeRooTeR 517 0 2020-11-14 08:48:04

ADİN

Cennet

TRCodeRooTeR 523 0 2020-11-14 08:48:04

ADLIĞ

Adı var, adı sanı bilinen, tanınmış ünlü

TRCodeRooTeR 461 0 2020-11-14 08:48:04

ADNAN

Eski Türk isimlerinden, iki gökyüzü, iki cennet anlamında

TRCodeRooTeR 303 0 2020-11-14 08:48:04

ADSAY

Moğol hakanlarından biri

TRCodeRooTeR 257 0 2020-11-14 08:48:04

ADUŞAN

Ateş, alev

TRCodeRooTeR 510 0 2020-11-14 08:48:04

AFFAN

Kendini kötülüklerden uzak tutan

TRCodeRooTeR 300 0 2020-11-14 08:48:04

AFRİN

Suriye de bir şehir

TRCodeRooTeR 520 0 2020-11-14 08:48:04

AFŞİN

Savaşlarda askerlerin kullandığı giysi

TRCodeRooTeR 439 0 2020-11-14 08:48:04

AGAH

Bilgili, uyanık

TRCodeRooTeR 310 0 2020-11-14 08:48:04

AĞA

Ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan Varlıklı kimse

TRCodeRooTeR 451 0 2020-11-14 08:48:04

AĞABAY

Ağa ve çok varsıl kimse

TRCodeRooTeR 465 0 2020-11-14 08:48:04

AĞAN

Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız

TRCodeRooTeR 431 0 2020-11-14 08:48:04

AĞANER

Akanyıldız gibi güzel er, akaner

TRCodeRooTeR 472 0 2020-11-14 08:48:04

AĞARANTAN

Sabahın erken vakti, tan vakti

TRCodeRooTeR 437 0 2020-11-14 08:48:04

AĞÇELİK

Çok iyi su verilmiş, çelik, ak çelik

TRCodeRooTeR 469 0 2020-11-14 08:48:04

AĞER

Temiz kişi, temiz erkek, ak er

TRCodeRooTeR 442 0 2020-11-14 08:48:04

AĞIRTAŞ

Ağırlığı çok olan taş, ağırbaşlı kimse

TRCodeRooTeR 440 0 2020-11-14 08:48:04

AHMED

Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur an-ı Kerim de Saf suresinin 2. ayetinde

TRCodeRooTeR 307 0 2020-11-14 08:48:04

AHMET

Övgüye değer

TRCodeRooTeR 305 0 2020-11-14 08:48:04

AKA

Saygıdeğer kimse, ağa

TRCodeRooTeR 258 0 2020-11-14 08:48:04

AKABAY

Varlıklı kimse, ağa

TRCodeRooTeR 234 0 2020-11-14 08:48:04

AKABEY

Varlıklı kimse, ağa ve bey

TRCodeRooTeR 218 0 2020-11-14 08:48:04

AKAD

Doğru kişi

TRCodeRooTeR 241 0 2020-11-14 08:48:04

AKADLI

Adı ak, soyu temiz

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKAGÜNDÜZ

Asıl adı Enis Avni olan bir yazarımızın takma adı

TRCodeRooTeR 453 0 2020-11-14 08:48:04

AKAL

Akal

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKALAN

Ak alan, ak meydan, beyaz alan

TRCodeRooTeR 251 0 2020-11-14 08:48:04

AKALIN

Temiz alın, açık alın, ak alın

TRCodeRooTeR 237 0 2020-11-14 08:48:04

AKALP

Ak yiğit, temiz yiğit

TRCodeRooTeR 213 0 2020-11-14 08:48:04

AKAN

Akıp gitmekte olan

TRCodeRooTeR 233 0 2020-11-14 08:48:04

AKANER

Akıp giden yiğit

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKANSU

Akıp giden su

TRCodeRooTeR 241 0 2020-11-14 08:48:04

AKAR

Akmak eylemini yapar

TRCodeRooTeR 216 0 2020-11-14 08:48:04

AKARCA

Akıp giden su, akan su, akarsu

TRCodeRooTeR 250 0 2020-11-14 08:48:04

AKARÇAY

Akıp giden su, akıp giden çay

TRCodeRooTeR 436 0 2020-11-14 08:48:04

AKARSEL

Akıp giden sel

TRCodeRooTeR 250 0 2020-11-14 08:48:04

AKASOY

Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu

TRCodeRooTeR 247 0 2020-11-14 08:48:04

AKATA

Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata

TRCodeRooTeR 263 0 2020-11-14 08:48:04

AKATAY

Temiz ve herkesçe bilinen kimse

TRCodeRooTeR 235 0 2020-11-14 08:48:04

AKAYDIN

Aydınlık, temiz

TRCodeRooTeR 217 0 2020-11-14 08:48:04

AKBA

Sazlık, bataklık, ağba

TRCodeRooTeR 239 0 2020-11-14 08:48:04

AKBARAN

Ak güç

TRCodeRooTeR 238 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAŞ

Tane tutamamış ekin, başağı, bir tür ak buğday, şahinden büyük bir av kuşu

TRCodeRooTeR 427 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATU

Temiz ve güçlü

TRCodeRooTeR 246 0 2020-11-14 08:48:04

AKBATUR

Namuslu ve yiğit

TRCodeRooTeR 232 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAY

Namuslu ve varsıl olan

TRCodeRooTeR 217 0 2020-11-14 08:48:04

AKBAYAR

Namuslu, temiz ve yüce

TRCodeRooTeR 218 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEĞ

Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey

TRCodeRooTeR 419 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEK

Namuslu ve varsıl

TRCodeRooTeR 227 0 2020-11-14 08:48:04

AKBEL

Ak, beyaz, ile bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen bel sözcüğünden gelmektedir

TRCodeRooTeR 246 0 2020-11-14 08:48:04

AKBİLGE

Bilge, temiz bilge

TRCodeRooTeR 452 0 2020-11-14 08:48:04

AKBORA

Ak yel, ak fırtına

TRCodeRooTeR 237 0 2020-11-14 08:48:04

AKBUDAK

Ak renkli budak

TRCodeRooTeR 238 0 2020-11-14 08:48:04

AKBULUT

Beyaz bulut

TRCodeRooTeR 220 0 2020-11-14 08:48:04

AKBURÇ

Ak renkli kale burcu

TRCodeRooTeR 437 0 2020-11-14 08:48:04

AKBURÇAK

Bir metre boyu olabilen bir burçak türü

TRCodeRooTeR 445 0 2020-11-14 08:48:04

AKCEBE

Savaşlarda kullanılan beyaz zırh

TRCodeRooTeR 254 0 2020-11-14 08:48:04

AKÇAKAYA

Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya

TRCodeRooTeR 468 0 2020-11-14 08:48:04

Günlük Görüntüleme

Toplam Görüntüleme

Kayıt Ol

Giriş Yap
Üye Ol

İletişim

İletişim Formu

Paylaş

Copyright © 2020 Designed By WebMaster All Rights Reserved.